Att kolla hälsan på ditt hus

Ingen del av ett hus varar för evigt. Allt eftersom behöver saker och ting repareras eller bytas ut. En del saker klarar sig så klart längre utan sådant arbete än andra. Men i det stora hela är det fortfarande bäst att kontrollera alla delar av huset med jämna mellanrum.

Taket

En årlig inspektion av taket är alltid en bra idé. Är taket ganska gammalt kan det dock vara smart att kolla det både före och efter vintern för att fånga upp eventuella problem. Olika typer av tak kan kräva olika former av underhåll och kan ha olika potentiella svagheter. Att känna till dessa är därför väldigt viktigt.

Avloppet

Avloppet är något många av oss tar för givet. Men även det består av delar som förr eller senare kan behöva bytas. Att göra en inspektion av avloppssystemet emellanåt kan vara en mycket bra idé. Det är dock något du kommer behöva experthjälp med då det kräver specialutrustning.

Ventilationen

Ventilationssystemet är mer eller mindre husets lungor då det tar in ny fräsch luft och forslar ut den gamla. Typen av ventilationssystem i hus kan så klart variera och kontrollen måste ju anpassas det system du har. Använder du till exempel ett FTX-system är det viktigt att du byter filtret så ofta som manualen säger.