Bygga en mur

Utomhusdekorering går fortfarande att göra. Vintern är inte här än. en lutande uppfart kan kapas upp i vackra etapper genom murar eller så kan man bygga en mur istället för staket runt sin gård. 

Beroende på vad man ska bygga för slags mur och vart använder man sig av lite olika metoder. Vi ger en generell summering hur man bygger. Mer detaljerad information om just detta bygge kan läsas i sin helhet hos Villatidningen.

Det första man borde göra är att gå ut på nätet och hämta lite inspiration. Titta vilka former man kan bygga, hur det kan dekoreras och vilka olika utformande och färger man kan få på stenarna.

När det är klart kan man börja markera ut vart man vill ha muren. Man kan markera ut murens storlek med snören, sprayfärg eller pinnar. Sedan är det dags att börja gräva! Gräv ner tills du kommer till fast jord och gräv hålet dubbelt så brett som muren ska vara. Om du använder bergkross kan det vara bra att lägga en textil i botten så man inte blandar materialen.

Fyll på med ett bärlager, minst en decimeter tjockt. Här kan man behöva hyra en vibrator eller handstöt för att lyckas trycka till materialet så mycket som möjligt. Tänk på att tjockleken på bärlagret beror på hur djupt dike man har grävt.

Nästa steg är ett lager med finare kross eller sand som ska stötas till. Använd vattenpass så det blir helt rakt.

Nu kommer steget där man måste vara som mest noggrann. Nu ska det första lagret av stenar i och de måste vara helt raka för att muren ska bli snygg och hålla! Sätt ned dem så att åtminstone halva stenen är under markytan, annars finns det en risk att stenarna rör sig och glider ifrån varandra.

Om du använder betonglim eller murbruk beror på murens höjd och material. Men näst rad ska i alla fall förskjutas ungefär en halvsten. Man vill inte ha några raka foglinjer eftersom det gör muren svagare.

Efter vartannat lager ska man lägga i och stöta till mer betongkross och lägga i eventuell textil tills man är ovanför markytan. Stöta inte för mycket på baksidan av muren för då riskerar stenarna att tippa framåt. Tänk på att muren ska ha stöd bakifrån och luta bakåt cirka 8-10% så att muren kan ta emot jordtrycket.

Fortsätt så och när man kommer ovanför markytan är det bara att bygga rad på rad till önskad höjd. Så här går det till, i enkla termer, man följ alltid instruktioner på förpackningar och fråga byggbutikerna om råd hur man ska gå tillväga. Beroende på vilken typ av mur man vill bygga kan man behöva göra extra åtgärder, som dränering, eller använda andra material.

Lycka till!