Bygga ett attefallshus på tomten

Attefallshuset är döpt efter politikern Stefan Attefall som lade fram förslaget om en bygglovsfri byggnad på max 25 kvadratmeter som kan användas till garage eller likaså ett extra boende. Sedan dess har många husägare nyttjat rätten för att bygga ut hemmet eller skapa en fristående byggnad för olika ändamål. 

Bygglovsanmälan

Du behöver som sagt inte ansöka om bygglov men däremot behöver du göra en bygganmälan. Den är billigare att ansöka om men du kommer inte undan kraven om bra ritningar, situationsplan och kontrollplan. Det finns också fall där bygglov fodras såsom i kulturellt viktiga miljöer.

Ändamål

Ett attefallshus kan användas till mycket. En del bygger det som en separat bostad för sina ungdomar eller äldre föräldrar. Andra bygger ett stort garage eller förråd, eller så kanske du vill ha ett stort växthus och blir lite mer självförsörjande? Tänk också på att du måste följa mer strikta krav om det ska vara en bostad. Då gäller tillgänglighetskraven och du blir mer begränsad i hur attefallshuset kan inredas.

Material

Ett attefallshus kan byggas i vilka material som helst, dock kan det vara svårare att få igenom ett bygge med kontroversiella material. Tänk också på ekonomin, det finns många alternativ som inte kostar skjortan. Satsa exempelvis på takpanneplåt istället för tegel och spara tusenlappar utan att kompromissa om utseendet. Även om ditt hus är putsat kan du välja en träfasad till attefallshuset för att få ned kostnaden.

Ökad storlek

Om du har tid att vänta ett år eller två på att bygga ditt attefallshus kan du få fler kvadrameter på köpet. Det diskuteras just nu om attefallsstorleken ska utökas till 30 kvadratmeter vilket ger en inre boarea på 27 kvadrameter. Tanken är att attefallshuset kan användas för bygga fler bostäder och göra det lättare för människor att bygga mindre hus och på mindre mark, något som hitintills inte skett på grund av att storleken anses för liten för att skapa ett hem.