Bygga friggebod eller attefallshus på tomten

Med både friggebodar och attefallshus har man många möjligheter att skaffa sig lite extra utrymme utan att behöva bygga ut huset. Dessa byggnader har både likheter och skillnader och det är bra att veta vilka de är innan man beslutar sig för den ena eller andra.

Att bygga en hel byggnad själv kan vara en hel del arbete. Som tur är finns det företag som Sorselestugan som säljer byggsatser som är färdiga att montera ihop så fort man får dem. Det sparar tid inte bara på själva designen, utan även i inköp av allt som krävs för att få en färdig produkt.

Det första som skiljer friggebodar från attefallshus är storleken. En friggebod får vara max 15,0 mmedan attefallshuset får sedan 1 mars 2020 vara hela 30,0 m2. Högsta taknocken på en friggebod får också vara 3,0 m medan ett attefallshus får vara upp till 4,0 m hög.

Placeringen av byggnaden har dock samma krav i att det måste:

  • vara fristående
  • vara en komplementbyggnad
  • placeras 4,5 m från tomtgränsen
  • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus som finns på tomten

En viktig skillnad mellan dessa två typer av byggnader är att ett attefallshus får inredas som en åretruntbostad. Det betyder att man kan inreda ett attefallshus som en mindre bostad komplett med kök och badrum. En friggebod får inte inredas som en åretruntbostad och passar därför bättre som ett förråd, garage, bastu, växthus eller liknande. 

Några bra saker att veta vid fundering på Attefallshus:

  • Bygganmälan. De som har en bostad får bygga utan bygglov, men man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta deras besked.
  • Prata med grannarna. Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgränsen behöver du grannarnas medgivande.
  • Byggrätten innebär att det finns bestämt hur mycket du får bygga på din tomt. Men det som är bra är att ett Attefallshus kan du bygga även om du nyttjat dina kvadratmeter redan.
  • Nära vatten. Ska du bygga inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag ska du ha tillstånd för det. Kontakta byggnadsnämnden för att veta mer.

Då de flesta börjar med en idé om vilket typ av användningsområde byggnaden ska ha blir det ofta enkelt att välja utifrån dessa kriterier. Ska man dock inte bygga en åretruntbostad är det mer eller mindre bara en fråga om storleken av byggnaden och hur mycket utrymme man faktiskt behöver.