Bygga friggebod på tomten

En friggebod är något alla kan få bygga på tomten, så länge man följer de föreskrifter som finns om detta. Här tar vi en titt på vad det är som gäller och hur man går till väga.

Många större byggnadsprojekt i eller runtikring hemmet kräver bygglov. Spontant skulle nog många inkludera friggeboden i detta, men man får faktiskt uppföra en eller till och med flera friggebodar i närheten av bostadshuset utan krav på bygglov.

En av de första kraven är dock att den sammanlagda ytan som används på tomten inte får överskrida 15,0 kvadratmeter. Byggnaden får heller inte vara högre än 3,0 meter från mark till taknock. Och självklart måste det finnas ett bostadshus på tomten för att det ska räknas som en friggebod. Slutligen får den inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten.

Har man dock planerat på att placera den inom 4,5 meter från tomtgränsen måste man få skriftligt medgivande från de berörda grannarna. Ladda ned och skriv ut detta intyg och be grannen underteckna.

Befinner sig tomten nära havet, en sjö eller något annat vattendrag krävs normalt sett ett så kallat strandskyddsdispens. Kontakta byggnämnden i kommunen du bor för mer information om detta.

Vill man uppföra friggeboden i närheten av allmän väg behöver man tillstånd från länsstyrelsen. Men detta gäller endast utanför ett detaljplanerat område.

Många väljer idag att köpa en prefabricerad friggebod som helt enkelt kan byggas ihop på plats. Dessa kommer i flera olika prisklasser och man kan välja den stil och det pris som passar en själv bäst. Innan man dock väljer en modell är det ju bra att ha klart för sig vad den ska användas till.

Användningsområden för en friggebod varierar stort. Det kan till exempel fungera som ett garage, förråd, bastu, båthus, växthus, gäststuga eller något annat. Så länge det är ett komplement till en en- eller tvåbostadshus är det upp till var och en vilken funktion den ska fylla.