Dikesrensning

Diken är kanske inte det mest spännande i världen, men de är viktiga. Sveriges milda klimat innebär att den årliga nederbörden är större än den årliga avdunstningen, vilket innebär att vattnet behöver någonstans att ta vägen.

Diken längs vägar och åkrar ser till att avstyra översvämningar. De fungerar dock inte utan underhåll. Med tiden kan diken växa igen eller bli igensatta av bråte, vilket förhindrar att vattnet kan ta sig fram. Då kan det krävas en dikesrensning för att återställa vattenflödet.

Använd rätt utrustning

Att rensa ett dike underlättas enormt med rätt utrustning. Rensning sker med fördel med dikesfräs, grävaggregat, eller med en mindre grävmaskin. Det kan även vara bra att investera i en dränkbar pump som kan tömma diket på vatten innan rensning. Amas.se erbjuder en rad olika dränkbara pumpar som är snabba och slitstarka och funkar väl även i diken med mycket grus och sten.

Tips och regler

När du rensar ett dike finns det flera saker att tänka på. Bland annat kan det vara bra att se över ifall hela diket verkligen behöver rensas, eller ifall vissa delar redan har ett bra genomflöde. En annan sak som kan vara bra att tänka på är att försöka bevara dikeskanterna så intakta som möjligt. Om kanterna körs sönder av en allt för tung maskin eller liknande förstörs en del av den vattenavrinnande effekten.

Det finns även en rad regler som styr hur dikesrensning får gå till. Till exempel får endast befintliga diken rensas och enbart till dikets ursprungliga djup och bredd. Detta för att skydda den omkringliggande miljön. Ytterligare fördjupning, eller rensning i naturliga bäckar kräver särskilda tillstånd. Och oavsett vilken typ av dikesrensning du planerar utföra kan det vara bra att läsa på om dikesrensning och miljöpåverkan.