Huset och dräneringen

Det är väldigt viktigt att ett hus är korrekt dränerat och den fungerar som den ska. Det kan ofta bli dyrt att fixa dräneringen på ett hus, men att inte göra något åt det alls kan mycket väl bli ännu dyrare.

Som bekant är dräneringens uppgift att leda bort ytvatten från husets grund och på så sätt skydda det från det naturliga vattenflödet i marken. Utmaningen ligger i att man vill hindra vatten och fukt från att tränga in i huset, men samtidigt måste fukt som alstras på insidan av huset kunna ta sig ut för att inte samlas i ytterväggen. Av denna anledning är dräneringen en del i husets skötsel.

Hus köps och säljs hela tiden. Det finns många villaägare som inte bodde i sitt nuvarande hus när det senast dränerades. Problemet är dock att det går inte att veta på rak hand om ett hus är rätt dränerat eller inte. Man kan visserligen leta efter tecken som att puts eller färg släpper från källarväggarna, om det kommer upp fukt i väggar eller golv, eller man ser missfärgningar.

Saken är dock den att detta inte alltid behöver bero på dräneringen utan kan vara ett problem i väggskiktet. Allt detta gör det väldigt viktigt att se till att få uppgifter om dräneringen när man köper ett hus. Detta låter en lägga upp en egen plan för när det bör vara dags att dränera igen.

Man brukar räkna på att en dränering kan kosta mellan 1 000 och 1 500 kronor per kvadratmeter om man lejer bort hela arbetet själv. Priset kan dock variera ännu mer beroende på markförhållandena. Tidsåtgången för ett professionellt utfört arbeta ligger mellan allt från fem till tio dagar.

Idag finns dock alternativ till dränering som kan spara in en massa pengar och arbete. Ett system på marknaden idag skickar ut svaga elektroniska impulser genom väggen som då ger vattnet en positiv laddning. Följden av detta är att vattnet söker sig till den negativt laddade marken utanför huset istället för att försöka tränga sig in i väggen.