Läckage i hemmet

Det har uppskattas att omkring 80 % av alla vattenskador orsakas av bristande rör och ledningar. I majoriteten av dessa fall är det gamla och slitna rör som är boven. Vad man har konstaterat från detta är att dessa skador kan hållas nere mycket mer genom bra underhåll.

Som husägare är det rekommenderat att man periodvis utför inspektion av rören och ledningarna i hemmet. Detta kan så klart göras rent visuellt där man har tillgång till dem, men för att verkligen få en helhetsbild och ha chansen att hitta brister innan de orsakar läckor är det bäst att utföra kamerainspektion.

Om en sådan inspektion finner en skadad del av ett rör men konstaterat att resten av systemet inte är problematiskt kan det ju kännas som en dyr åtgärd att bryta upp en vägg eller golv för att komma åt röret och byta det. Men idag finns det även metoder som skapar beläggningar på insidan. Detta kan även göras på rör som har stora hål eller bara är mycket slitna.

Men samtidigt är det viktigt att veta hur gamla rören är och vad den förväntade livslängden är på dem. Att behålla rör långt efter den förväntade livslängden kan vara betydligt mer kostsamt i längden än att faktiskt ta steget att byta ut dem.

Vid en del renoveringsprojekt kan det också vara värt att utföra byte av rören. Totalrenoverar man exempelvis badrummet och kan konstatera att badrummet nog kommer att hålla längre än själva rören är det en bra idé att byta rören också.

Har man fått en vattenskada är det också viktigt att veta hur man går till väga därefter, som att stänga av huvudledningen för att förhindra ytterligare skada, ta kontakt med försäkringsbolaget och dokumentera skadan så noga man kan med bilder.

Och slutligen, när man ska byta rör är det alltid bäst att ta kontakt med en auktoriserad VVS-reparatör för att få garanti på arbetet utfört.