Lägga takplåt

Plåt till tak är ett material som har använts i flera hundra år. Tunnplåt som läggs på tak har haft standardiserade mått sedan 1700-talet, men dock har dessa mått varierat genom åren. För villor och fritidshus är idag korrugerad eller profilerad plåt det vanligaste och har så varit sedan 1800-talet.

Roof Construction Worker

Denna typ av plåt är relativ enkel att hantera. När många amatörer lägger sina tak själva får den yrkesutbildade plåtslagaren betydligt svårare moment att lösa. På större fastigheter brukar det finnas byggnadsdetaljer som kläs in med plåt. En byggnadsplåtslagare klär tak och fasader med plåt. Dessutom monteras även hängrännor och stuprör. Arbetet på bygget skiftas med bearbetning av plåtdetaljer i verkstaden. Plåtslagaren blir ofta snöskottare på vintern om det behövs. Målning av plåten kan också vara en av plåtslagarens arbete.

Att lägga ett plåttak

När man står inför en takläggning kan man beställa takplåt från Falsat. De kan också hjälpa till att lägga plåten men levererar också plåt som du lägger själv. När ett tak skall kläs ska det ske i några moment. Först skall ett undertak läggas, det kan vara spåntat virke eller board till exempel. I detta fall skall takpapp komma som andra skikt. Ovanpå denna lägger man en läkt som fungerar som luftficka för takplåtens reglar. Läkten läggs från nock ner till takfoten. Läkten spikas fast i underlaget. På läkten kommer reglar som takplåten skall fästas i. Nu är det klart att lägga plåten.

Det som är utmärkande för dagens takplåt är vikten. Den är väldigt lätt och därför också lätt att arbeta med. Naturligtvis finns denna vara i olika utföranden och färg vilket gör att man enkelt kan välja ett tak som passar huset – och passar in i grannskapet.