Renovera bostadsrättsfastigheten

Som en av ägarna i bostadsrättsfastigheten kommer du att ställas inför valet hur ni ska göra när det behöver renoveras. Vad ska ni fokusera på?

Stammarna

Stambyten kan innebära att vatten eller el, eller båda, behöver bytas och därmed ska det göras stora ingrepp i alla lägenheter. Det bästa är att ta kontakt med en fastighetskonsult inför ett stambyte. Frakka är en sådan konsult och kan vägleda er från början till påskrivet avtal med entreprenören. Det är mycket frågor och funderingar kring ett stambyte, vad som ska göras och vilken part som ansvar för vad.

När ni bestämt vad som ska göras är det dags att ha ett möte med alla boenden. De kan komma med idéer och förslag som ni kanske inte hade tänkt på. Det ger också de boende tillfälle att få göra de små besluten om sina egna badrum: de kanske vill välja andra material i badrummet och är villiga att betala mellanskillnaden? Eftersom badrummet tillhör lägenhetsägaren har de stor kontroll över det estetiska.

Tak och fönster

Tak och fönster ingår i föreningens ansvar, ett gammalt tak kan ha förödande konsekvenser på hela huset och dåliga fönster drar upp uppvärmningen och skapar dåligt inomhusklimat för de boende. Dock är tak och fönster stora kostnader på ett bostadsrättshus, det brukar finnas några fler fönster än på en vanlig villa och taket är större och högre upp.

Här kan ni också samtala med de boende om vad de tycker. Låt dem vara med i processen när ni gör en upphandling på jobbet. Vad passar bäst? Vill de har superisolerade 3-glasfönster eller hålla kvar vid den äldre stilen på huset? Ska taket vara tegel eller plåt? Det finns för- och nackdelar med alla val.