Renoveringstips

När man ska renovera en bostad är det som bekant en hel del att tänka på, framför allt om det rör sig om en totalrenovering. Det kanske allra viktigaste inför en renovering är att man planerar arbetet på ett bra sätt.

renovering-slider

Att lägga upp ett schema, där man specifikt anger när olika saker ska vara klara, är ett bra tips. Det skapar också ordning i kaoset. Finns det mycket att göra kan det vara svårt att veta vad man ska ta sig an och då kan det sluta med att man inte tar sig an  någonting. Gör inte schemat för snävt för då blir man bara deprimerad och ledsen när någonting kommer emellan och hela planeringen blir fördröjd. Hellre ska man överskatta tidsåtgången än underskatta.

Ett annat bra tips är att renovera ett rum i taget annars är det lätt att man gör lite här och lite där, vilket bara leder till att man står med en massa halvrenoverade rum. När man har renoveringar på gång överallt är det en jobbig miljö att bo i och det är lätt att tappa modet och allt arbete stannar av helt. Tänk Arga Snickaren och lämna inte småsaker för att man är så sugen att börja på nästa rum. Skriv in tid i schemat för att köpa in och spika fast sista bräden eller att köpa en ny dosa för att täcka över kablar i väggen.

Lika viktigt som planeringen är det ekonomiska. En budget där man preciserar vad olika saker kommer att kosta, såväl material som kostnader för eventuella hantverkare är mycket bra att göra. Skulle man upptäcka att man inte har råd med allt som man vill göra, ja då får man prioritera och försöka ta det som är allra viktigast. Lägg hellre lite mer pengar än vad ni tror att det kommer att kosta. Då har man åtminstone en liten buffert ifall något skulle gå fel och man måste reparera ytterligare.