Så byter du ut din värmekälla

När det kommer till huskostnader är det alltid värmeutgifterna som utgör den allra största delen av de totala kostnaderna. Att byta uppvärmningskälla till ditt hus kan alltså spara dig en hel del pengar, och idag finns det flera effektiva uppvärmningsalternativ som är såväl miljövänliga som ekonomiska.

the-heater

Ett exempel är uppvärmning med pellets, ett klimatneutralt bränsle som släpper ut 170 gånger mindre koldioxid jämfört med olja. Att byta uppvärmningsalternativ till en pelletskamin eller pelletspanna är en investering, och på 2,5 år har du fått tillbaka dina investerade pengar om du går från olja till pellets, och efteråt är uppvärmningen väsentligt mycket billigare.

Det är lätt att byta till pellets som uppvärmningskälla, och om du redan har en befintlig olja-eller vedpanna räcker det oftast med att bara byta brännare på pannan. Pellets består av trä och släpper inte ut mer koldioxid än vad det växande trädet gjorde en gång i tiden, vilket gör pellets till ett mycket miljövänligt alternativ. Idag är pelletssystemen moderna och automatiserade vilket gör att de inte kräver särskilt mycket underhåll. Eftersom pellets räknas som biobränsle innebär det att det också är befriat från koldioxid- och bränsleskatt vilket är ytterligare en anledning till att det är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ. Idag är många måna om att ta hänsyn till klimatet i den utsträckning man kan, vilket är en av anledningarna till att användningen av pellets har ökat markant de senaste åren.

De moderna pelletskaminerna är stilrena och snygga vilket gör att de inte behöver bryta av inredningen på ett negativt sätt. Förr krävde pelletspannor en del manuellt arbete, men idag är de helautomatiska och ställer in sig själva på en optimal förbränning.