Välj rätt vattenfilter

Idag är rinnande vatten i våra hus något vi tar för givet. Att vi kan slå på kranen och fylla ett glas med kristallklart dricksvatten är inte ens något vi reflekterar över. Vi glömmer att rent vatten i själva verket är en lyx, något vi måste värna om och i vissa fall jobba för.

Vatten

Testa vattnet vart tredje år

Rent vatten är inte en självklarhet, inte ens i Sverige. Om ditt hus har en egen brunn finns det en risk för att vattnet drabbas av föroreningar. En sammanställning som socialstyrelsen gjorde 2007 av 5000 analysresultat visade att drygt 10 procent av bergborrade brunnar och nästan 35 procent av grävda brunnar hade otjänligt vatten. De rekommenderar därför att man testar vattnet från brunnar minst vart tredje år. En provtagning är ingen komplicerad procedur. Vattenreningsföretag erbjuder sina kunder en analys av dricksvatten i ett ackrediterat laboratorium. De har även en rad olika filter för att få bort eventuella föroreningar.

De vanligaste bovarna

Vissa föroreningar märker du direkt – de kan till exempel ge vattnet en konstig färg, lukt eller smak. Andra kan passera obemärkt, och märks först när de påverkar din kropp. Den vanligaste orsaken till dåligt vatten är olika mikroorganismer, till exempel bakterier. Det kan bland annat vara E. coli som i värsta fall kan leda till hjärnhinneinflammation.

Vanligast av kemiska föroreningar är arsenik, som finns naturligt i berggrunden och kan leda till bland annat hud- och lungcancer enligt internationella studier. Men arsenik är långt ifrån ensam bland de kemiska föroreningarna. Listan är lång. Uran, fluorid, nitrat och koppar är bara några av de ämnen som kan dyka upp i brunnsvattnet.

Vatten är fantastiskt. Det är livsviktigt. Men det gäller att inte ta det för givet. Att testa ditt vatten med jämna mellanrum hjälper dig att se till att vattnet du dricker är rent och säkert.