Vattenfilter 2.0 – En ytterligare fördjupning

Dricksglas med vatten

Vi har i en tidigare artikel på sidan gjort er uppmärksamma på problematiken som kan finnas när det kommer till vårat dagliga dricksvatten och vilka åtgärder man kan ta för att förbättra detta om så skulle behövas. Denna gång tänkte vi fördjupa oss lite extra och förklara närmare vad olika typer av filter bidrar med.

  • Mangan- och Järnfilter – För höga halter mangan och järn i ditt vatten leder till missfärgningar på vattnet och en illaluktande svavellukt. Ett filter av denna typ motverkar dessa problem.
  • Arsenikfilter – Halter av arsenik finns naturligt i vårat grundvatten. Om dessa halter är för höga lider man stora risker att drabbas av olika tumörer och bör snarast montera ett filter mot detta.
  • Humusfilter – Humus är egentligen förmultnade växtdelar. Om ditt vatten kommer i kontakt med detta kommer det slutligen anta en gulaktig färg. Ett filter motverkar missfärgningen.
  • Bakteriefilter – Detta är ett filter som tar vid och som endast fungerar som det ska efter att vattnet redan är renat från humus, kalk, järn och olika partiklar. Filtret motverkar skadliga bakterier, virus och mikroorganismer.
  • Avsyrningsfilter – Detta filter ser till att hålla en bra nivå på PH-värdet i ditt dricksvatten.
  • Radonfilter –  Vid lättare former av radonförorening kan ett filter få bukt med problemet. Radon är radioaktivt och kan med hög sannolikhet leda till cancer.
  • Uranfilter – Renar ditt vatten från Uran. Uran är ett radioaktivt grundämne med liknande skador som hos radonet.
  • Avhärdningsfilter – Hjälper till att rena ditt vatten ifrån hårdhet. Med hårdhet menas en hög halt av mineraler. Dessa är inte direkt skadliga för människor och djur men kan resultera i kalkavlagringar.
  • Nitratfilter – Ett filter som helt enkelt renar ditt vatten från nitrat. Höga halter nitrat går genom matsmältningen ut i blodet och hämmar yngre barns syreupptagningsförmåga.

Alla dessa filtertyper och fler finns att hitta på Renton.se. Där ges du dessutom möjligheten att fördjupa dig ytterligare och på så vis ge ett bra underlag för dina egna behov.